Refund and Returns Policy

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้า (“ผู้ซื้อ” “ผู้ใช้” “ลูกค้า” “ท่าน”) ได้รับประสบการณ์หลังการซื้อที่ประทับใจในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ Allabout-Uniform เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน ดังนั้น นโยบายนี้จะสำรวจและบังคับใช้มาตรฐานการให้บริการหลังการขายของ Allabout-Uniform และร้านค้าที่ร่วมมือกับเราในเว็บไซต์ allabout-uniform.com สำหรับลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้าหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้อง กรุณาอ่านและยอมรับนโยบายและข้อกำหนดดังกล่าว

1.เงื่อนไขและเหตุผลในการคืนสินค้า
ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ/หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น กรุณาระบุเหตุผลในการคืนสินค้าที่เป็นไปตามกรณีของท่านอย่างชัดเจน

“สินค้าใช้งานไม่ได้” หมายถึง สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งไว้
“สินค้าเสียหาย” หมายถึง สินค้าที่ลูกค้าสังเกตเห็นความเสียหายเมื่อถึงมือลูกค้า และเชื่อว่าอาจมีความเสียหายระหว่างการจัดส่ง และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกเสียหาย
“หมดอายุ” หมายถึง สินค้าที่ผ่านวันรับประกันหรือหมดอายุแล้ว
“สินค้าไม่ครบ” หมายถึง สินค้าที่มีอุปกรณ์ขาดหาย หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์
“สินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด” หมายถึง ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) หรือสินค้าที่ส่งมามีลักษณะแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากคำอธิบายที่ระบุไว้
“ได้รับสินค้าผิด” หมายถึง สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายการที่สั่งซื้อ
“ลูกค้าเปลี่ยนใจ” หมายถึง ลูกค้าตัดสินใจคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ได้กล่าวมาข้างต้น

สินค้าใช้งานไม่ได้และเสียหาย
ในกรณีที่สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าใช้งานไม่ได้ สินค้าหมดอายุ สินค้าไม่ครบ สินค้าเสียหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ Allabout-Uniform ด้วยข้อมูล หมายเลขคำสั่งซื้อ ภาพสินค้าที่เสียหายพร้อมอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรายืนยันคำขอของคุณเราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง
*สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้
สินค้าผิด
ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าผิด ไม่ตรงตามรายละเอียด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราพร้อมข้อมูลผู้สั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ รูปภาพของสินค้าที่ท่านได้รับผิดภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำขอของท่าน เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุกลับตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน โดยท่านจะได้รับค่าใช้จ่ายในการขนส่งคืนให้ในภายหลัง สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะ หรือ ฉีกขาด ฉลากและป้ายยังอยู่ครบ ไม่ผ่านการใช้ การซัก เว้นแต่อาจเกิดสภาพไม่ปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์
*กรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเข้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง สินค้าที่ส่งกลับมาที่มีการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ส่งกลับมาไม่ครบ หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 7 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้าและการคืนเงินได้

สินค้าที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง
ทุกคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ Allabout-Uniform มีการรับประกันความพึงพอใจ 14 วัน หากคุณไม่พอใจกับการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Allabout-Uniform พร้อมข้อมูลส่วนบุคคล เลขคำสั่งซื้อ รูปภาพและเหตุผลหรือปัญหาที่พบภายใน 14 วันหลังจากที่คุณได้รับสินค้า เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำขอของคุณ เราจะส่งที่อยู่สำหรับคืนสินค้า กรุณาห่อพัสดุตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราแนะนำ และส่งกลับมาหาเราภายใน 7 วัน สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกแกะหรือฉีกขาด ฉลากและป้ายยังคงอยู่ครบ ไม่ผ่านการใช้งาน การซัก ยกเว้นกรณีที่มีสภาพที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ การตัดสินใจในการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับหรือที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์
*ในกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้ามาแต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้า สินค้าจะถูกส่งกลับไปยังลูกค้า และลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง สินค้าที่ถูกส่งคืนมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลง ได้รับความเสียหาย ไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ครบถ้วน หรือ ในกรณีที่สินค้ามีอายุเกิน 14 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะไม่สามารถขอคืนสินค้าหรือคืนเงินได้
สินค้าที่ไม่รับการคืนหรือเปลี่ยน
Allabout-Uniform ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอคืนสินค้าหรือการเปลี่ยนสินค้าในกรณีต่อไปนี้

-สินค้าที่มีการลดราคาหรือมีของแถมไม่สามารถนำมาใช้ในการเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินได้
-ในกรณีที่พบปัญหาอื่นที่ไม่ใช่เรื่องคุณภาพของสินค้า เช่น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของลูกค้า สินค้าดังกล่าวจะไม่สามารถยื่นคำร้องเรื่องบริการหลังการขายได้
-เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ทาง Allabout-Uniform ขอสงวนสิทธิ์ในการรับการเปลี่ยนสินค้าของประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทั้งสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงที่มีการลองสวมใส่แล้วทุกกรณี

“Allabout-Uniform จะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องขอของลูกค้าหรือไม่ด้วยการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริการลูกค้า Allabout-Uniform”

2.ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอคืนสินค้าหรือเงินจาก Allabout-Uniform มีดังนี้:

2.1 ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าโดยติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของ Allabout-Uniform ที่อีเมล Allabout.uniform@gmail.com โปรดระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลการสั่งซื้อ หมายเลขการสั่งซื้อ และส่งภาพหรือเอกสารที่แสดงสภาพสินค้าที่ต้องการคืนพร้อมด้วย

2.2เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตอบรับคำร้องขอคืนสินค้า โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ โดยห่อพัสดุตามขั้นตอนที่แนะนำ

ส่งพัสดุคืนไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

ส้ม ชุดพยาบาล 28ซอยประชาราษฏร์1ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี11000 099-521-2115

โดยควรส่งผ่านระบบลงทะเบียนหรือ EMS เพื่อให้สามารถติดตามสถานะพัสดุได้ และเก็บหลักฐานการส่งพัสดุเป็นหลักฐาน

2.3เมื่อ Allabout-Uniform ได้รับพัสดุคืนแล้ว จะทำการยื่นคืนเงินเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุด และจะส่งอีเมลยืนยันการคืนสินค้าและการชดเชยหลังการขายของลูกค้าอีกครั้ง

2.4 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากที่ Allabout-Uniform ได้รับพัสดุคืน

2.5 โปรดทราบว่า Allabout-Uniform จะไม่ดำเนินกระบวนการชดเชยหากยังไม่ได้รับพัสดุคืนตามที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า.

3.การคืนเงิน

การชดเชยหลังคืนสินค้า ท่านจะได้รับการชดเชยภายใน 4 สัปดาห์หลังจากที่ท่านทำการส่งคืนสินค้า อย่างไรก็ตามมีหลายกรณีที่อาจทำให้การชดเชยเป็นไปเร็วขึ้นหรือช้าลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เราได้รับพัสดุจากท่าน (5-10 วันทำการ) เวลาที่เราทำการยืนยันการส่งคืนและส่งต่อกระบวนการชดเชย (3-5 วันทำการ) และเวลาที่ทางธนาคารรับเรื่องในการชดเชย คืนเงินให้กับลูกค้า (5-10 วันทำการ) ทั้งนี้ทาง Allabout-Uniform ได้เสนอการชดเชยหลังการคืนสินค้า 2 แบบด้วยกันให้ลูกค้าตัดสินใจเพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าแต่ละท่าน คือการชดเชยด้วยการมอบคูปองเพื่อใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ allabout-uniform.com หรือการชดเชยด้วยการคืนเงินเข้าในบัตรเครดิตที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงิน การคืนเงินหากไม่ได้รับพัสดุ ลูกค้าจะได้รับการคืนเงินให้ในกรณีที่สั่งสินค้าไปแล้ว 45 วันตั้งแต่วันที่สินค้ามีการขนส่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Allabout-Uniform พร้อมหลักฐาน ข้อมูลและหมายเลขคำสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่ของเราจะติดตามเพื่อเข้าสู่กระบวนการคืนเงิน โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้า “นโยบายการจัดส่งสินค้า” ของเรา


สภาพของสินค้าที่ส่งคืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าของแถมที่ให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า ฝ่ายบริการลูกค้า Allabout-Uniform หากมีข้อสงสัยใดๆ คุณลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Allabout-Uniform ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-18.30น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

Tel.099-521-2115

Allabout.uniform@gmail.com